rozmiar czcionki A A A
czytano 42713 razy

Tworzenie prawa

 

TWORZENIE PRAWA

Tworzenie całego porządku prawnego, bądź   tworzenie poszczególnych aktów prawnych.

Formy tworzenia prawa:

1.stanowienie prawa  jest tworzone przez uprawnione organy państwa (jednostkowe akty tworzenia prawa) W tym znaczeniu mówi się, że powstające prawo jest prawem stanowionym- sensu- stricte pełnym tego słowa znaczeniu

Prawo stanowione określane też jako prawo pisane. Zasady formułowania prawa: umowa kwasi -stanowienie prawa to porozumienie co najmniej dwóch osób, które tworzą określone prawa  i obowiązki, oparte na prawie już istniejącym

2. prawo zwyczajowe powstawanie prawa na podstawie zwyczajów. Polega na tym, że w danej społeczności kształtuje się zwyczaj czyli praktyka postępowania w określony sposób zgodny z normami moralnymi. W dalszej kolejności kształtuje się przekonanie, że ten zwyczaj powinien być realizowany w ramach normy obowiązującej prawnej i jednocześnie za niedostosowanie się powinna być nałożona sankcja.

3.prawo precedensowe tworzenie prawa w formie precedensu. Precedensem nazywamy decyzje sądu, które tworzy prawo. Precedensem nie jest  wyrok  sądu a ustanowiona w nim reguła. Reguła ta wpływa na podejmowanie decyzji przez inne sądy w podobnych sprawach. Zwykle precedens pochodzi od sądu wyższego rzędu a stosują się do niego sądy niższego rzędu. W systemie tym źródłem prawa jest także sąd . System precedensu nie oznacza, że sąd tylko tworzy prawo , prawo tworzą owe precedensy. System

 Dodaj swój komentarz
Wszelkie prawa zastrzeżone © Soluma | Wortale tematyczne | mapa witryny | login