rozmiar czcionki A A A
czytano 46945 razy

Cele zadania i funkcje państwa

Każde państwo zmierza do realizacji określonych celów. Zależy to od tego kto sprawuje władzę i jakie ma poglądy. Celem  państwa jest osiągnięcie określonego przez aktualnie sprawujących władzę stanu rzeczy. Ten stan rzeczy ma być dziełem państwa. Cele zadania i funkcje państwa mogą być postrzegane inaczej przez obywateli. Może to znaleźć ujście w poparciu dla danej partii lub braku poparcia.
Funkcje państwa to całokształt jego działalności w określonej sferze życia społecznego w danym państwie-zależy od tego jak rządzący postrzegają państwo.
Państwo liberalne- obywatel wie lepiej co jest dobre.   
Państwo socjalne-mocniej ingeruje w życie społeczeństwa.
Każde państwo będzie sprawować kreślone funkcje:
Funkcja  wewnętrzna  to działalność zmierzająca do utrzymania i wzmocnienia istniejącego systemu społ- gospodarczego. Przejawia się w takiej a nie innej działalności państwa na niwie ekonomicznej, gospodarczej, ideologicznej, politycznej.
W tego rodzaju działalność zaangażowane są wszystkie organy państwa od parlamentu po izbę wykonawczą, organy ścigania
Funkcja wewnętrzna sprowadza się do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom .
Funkcja zewnętrzna państwa to działalność państwa zmierzająca do zapewnienia bezpieczeństwa przed zagrożeniem zewnętrznym. Współpraca z innymi państwami  polityczna, gospodarcza
Kiedy nie ma zagrożenia –środki pokojowe, w obliczu zagrożenia staje w obronie obywateli i państwa.
Funkcja gospodarsko-organizatorska polega na organizowaniu życia gospodarczego w państwie. Państwo powie nam na jakich warunkach i kto może prowadzić działalność, która ma istotne znaczenie dla państwa- redystrybucja  dóbr gospodarczych.
Funkcja kulturalno-naukowa działalność która zmierza do kreowania i upowszechniania w społeczeństwie idei politycznej, poglądów filozoficznych, moralnych , określonych idei i wartości korzystnych dla państwa. Postrzeganych jako korzystne przez władze która to władzę sprawuje.
Ta działalność odbywa się nie tylko przez tworzenie określonych przepisów prawa ale też przez wspieranie działań, jest ona promowana w środkach masowego przekazu.
Funkcja socjalna -działalność państwa , która ma za zadanie zapewnienie obywatelom państwa pracy i godziwego wynagrodzenia, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrona środowiska naturalnego.
KLASYFIKACJA PAŃSTW
Państwa mogą być ukształtowane w różny sposób z punktu widzenia wzajemnych kompetencji, stosunków między obywatelami, rozwiązań systemu społ.-gospodarczego.
Struktura państwa PAŃSTWO UNITARNE to państwo w którym władza suwerenna dotyczy całego obszaru państwa w takim samym jednakowym zakresie. W państwie takim istnieje jednolity system organów władzy państwowej, jedna władza centralna, organy terenowe podporządkowane władzy centralnej.
Federacja to państwo złożone składa się ze związku państw . W ramach federacji występują dwa bądź więcej państw, które ograniczyły swoja suwerenność na rzecz powołanego przez siebie państwa złożonego czyli federacji. Może dojść do tego na skutek przekształcenia państwa unitarnego w państwo złożone(stany zjednoczone ameryki, niemiecka rep. Federalna)
W państwie federalnym obok władzy organów federalnej istnieją organy władzy poszczególnych państw składowych, państw federacyjnych. Zwykle władza federalna skupia się na kompetencjach dotyczących polityki zagranicznej, obronnością kraju, polityki monetarnej- kontroli i  tworzenia pieniądza. Od państwa federalnego , związkowego odróżnić trzeba konfederacje czyli związek państw. Każde z tych państw ograniczyło wykonywanie własnej suwerenności poprzez  utworzenie wspólnej polityki we własnym obszarze ale jednocześnie nie utworzyły wspólnego organu centralnego- w takim  znaczeniu jak w federacji.Dodaj swój komentarz
Wszelkie prawa zastrzeżone © Soluma | Wortale tematyczne | mapa witryny | login