rozmiar czcionki A A A
czytano 11238 razy

elastyczność popytu i podaży

Nachylenie jest to przyrost zmiennej oznaczonej na osi pionowej Y przypadający na jednostkę przyrostu zmiennej oznaczonej na osi poziomej X
Nachylenie =∆Y/∆X
Nachylenie krzywej popytu informuje ile zmieni się popyt gdy wzrośnie i spadnie cena towaru.
Nachylenie -zmiany absolutne np. zł, kg

Elastyczność – skutek względnej zmiany jednej wielkości  do względnej zmiany drugiej wielkości
nachylenie-zmiany absolutne
elastyczność- zmiany względne
Cenowa elastyczność popytu mierzona jest stosunkiem względnej zmiany popytu do względnej zmiany ceny.
WSPÓŁCZYNNIK CENOWEJ ELASTYCZNOŚCI POPYTU
ep= - ∆P/P ÷ ∆C/C
gdzie: 
ep- współczynnik cenowej współzależności popytu
∆p- przyrost  (spadek)popytu na skutek zmiany ceny
p- dotychczasowy popyt na towar q przy cenie c
∆c- przyrost lub obniżenie ceny towaru q
c- dotychczasowa cena towaru


ŁUKOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYT

 Dodaj swój komentarz
Wszelkie prawa zastrzeżone © Soluma | Wortale tematyczne | mapa witryny | login