rozmiar czcionki A A A
czytano 16023 razy

podaż a cena i czas

W przeciwieństwie do popytu, który może na zmianę ceny reagować natychmiast, reakcja podaży wymaga czasu. Wyróżniamy trzy sytuacje:
1.okres ultra krótki podaż jest stała S w takiej sytuacji cena jest funkcją popytu
2.okres krótki dostosowanie podaży w ramach istniejącego potencjału wytwórczego (wykorzystywanie zapasów, rezerw produkcyjnych)
3.długi okres pozostałe rezerwy wyczerpane przesunięcie krzywej popytu wymaga rozbudowy zdolności produkcyjnych (inwestycji)

Współzależność popytu a podaży i ceny w krótkim i długim okresie

Powyższe zależności pomiędzy popytem, podażą i ceną tworzą mechanizm jedynkowy. Działa on w ten sposób, że jakakolwiek nierównowaga uruchamia określone reakcje nabywców i sprzedawców, które przywracają równowagę pomiędzy popytem, podażą i ceną.
Cena równowagi a cena maksymalna i minimalna  ustanawiana ze względów społecznych na dobra wyższe dla pewnych grup konsumentów (mieszkania komunalne).
Cena równowagi przy określonej podaży mogłaby ograniczać dostępność tych dóbr dla wielu biedniejszych rodzin.

WYZNACZANIE CENY MAKSYMALNEJ

Cena maksymalna jest wyznaczona poniżej ceny równowagi. Przy cenie Maksymalnej występuje nadwyżka popytu B nad podażą A
Cenie maksymalnej regulowanej przez państwo towarzyszy zjawisko niedoboru podaży w  stosunku do popytu. O dostępie dóbr o cenie regularniej (maksymalnej)decydują kryteria pozarynkowe. Kryteria racjonowania dobra rzadkiego.
Cena minimalna wyznaczana przez państwo  w niektórych wypadkach w celu zapewnienia wybranym producentom opłacalność produkcji (pewnego poziomu dochodów) np. rolnikom cena skupu zbóż, mleka
WYZNACZANIE CENY MINIMALNEJ

Cena minimalna jest ustalana powyżej ceny równowagi (ceny ustalane przez rynek)
Cena równowagi rynkowej mogłaby doprowadzić spadku dochodów, bankructw rolników .
Cena minimalna może spowodować nadwyżkę podaży w stosunku do popytu na normalnym rynku nadwyżkę tę skupuje państwo, pokrywa koszty magazynowania, eksportuje, trzyma rezerwy na okres spadku produkcji  (agencja rynku rolnego).

 Dodaj swój komentarz
Wszelkie prawa zastrzeżone © Soluma | Wortale tematyczne | mapa witryny | login