rozmiar czcionki A A A
czytano 14872 razy

prawo podaży

Podaż i cena zmieniają się w jednakowym kierunku, czyli istnieje dodatnia zależność między zmianą ceny a zmianą podaży:     wzrost ceny  → wzrost podaży, spadek ceny  → spadek podaży
Na zmianę ceny inaczej reaguje producent a inaczej konsument.
Krzywa podaży

Poza cenowe determinanty sprzedaży
-koszty wytwarzania
-rentowność produkcji dóbr substytucyjnych
-czynniki naturalne np. urodzaj, nieurodzaj w rolnictwie
Mogą one powodować przesunięcie krzywej podaży przy danej cenie


Cena równowagi określa wielkość  podaży, która znajduje jednocześnie nabywców.
popyt i podaż w jednostkach naturalnych

W sytuacji nadwyżki podaż większa od popytu , konkurują między sobą  producenci. Powoduje to spadek cen wzrost popytu.
W sytuacji niedoboru konkurują między sobą kupujący co prowadzi do wzrostu cen , a to z kolei do wzrostu podaży i spadku popytu.

 Dodaj swój komentarz
Wszelkie prawa zastrzeżone © Soluma | Wortale tematyczne | mapa witryny | login