rozmiar czcionki A A A
czytano 21424 razy

popyt potencjalny

Pragnienie nabycia określonego dobra nie poparte możliwościami i dochodowymi. W przypadku poprawy sytuacji dochodowej może się przekształcić w popyt efektywny.
Popyt na dany towar jest funkcja wielu zmiennych:
-poziomu ceny danego dobra
-wysokości realnych dochodów
-poziomu cen dóbr substytucyjnych
-poziomu cen dóbr komplementarnych
-oczekiwanie zmian cen i dochodów
-indywidualne preferencje konsumenta
POPYT  A CENA
Prawo popytu –funkcjonalna zależność między wysokością popytu na dany towar a poziomem ceny rynkowej na ten towar. W przewyższającej liczbie przypadków zależność między popytem a ceną jest odwrotna tzn.      wzrost ceny → spadek popytu , spadek ceny → wzrost popytu
W układzie dwumianowym ilustruje funkcja liniowa o nachyleniu ujemnym


Nietypowe reakcje popytu na zmianę ceny
PARADOX (przypadek) Giffena dotyczy dóbr podstawowych (podrzędnych) np. ziemniaki, chleb,. Mimo wzrostu cen może wzrosnąć popyt bo są w dalszym ciągu relatywnie tańsze niż substytuty.
Efekt dochodowy silniejszy od substytucyjnego
PARADOX (przypadek) Veblena dotyczy dóbr luksusowych, prestiżowych ich konsumpcja zaspokaja potrzebę demonstracji, dowartościowania swojej osoby (efekt snoba).
Przy wysokich dochodach wzrost cen na powyższe dobra może powodować wzrost popytu.

Wpływ pozostałych czynników na popyt (poza cenowych)np. zmian dochodów ilustruje przesunięcie krzywej popytu w górę lub w dół

Przesuwanie się samej krzywej popytu względem jej poprzedniego położenia spowodowane jest innymi czynnikami wpływającymi na wielkość popytu – poza cenowe determinanty popytu.
Zmiana cen wywołuje dwojaki efekt : substytucyjny i dochodowy.
Podaż danego dobra jest to ilość tego dobra zaoferowane przez sprzedawców po danej cenie i w określonym czasie.Dodaj swój komentarz
Wszelkie prawa zastrzeżone © Soluma | Wortale tematyczne | mapa witryny | login