rozmiar czcionki A A A
czytano 18281 razy

Klasyfikacja państw

Państwa mogą być ukształtowane w różny sposób z punktu widzenia wzajemnych kompetencji, stosunków między obywatelami, rozwiązań systemu społ.-gospodarczego.

Struktura państwa PAŃSTWO UNITARNE to państwo w którym władza suwerenna dotyczy całego obszaru państwa w takim samym jednakowym zakresie. W państwie takim istnieje jednolity system organów władzy państwowej, jedna władza centralna, organy terenowe podporządkowane władzy centralnej.

Federacja to państwo złożone składa się ze związku państw . W ramach federacji występują dwa bądź więcej państw, które ograniczyły swoja suwerenność na rzecz powołanego przez siebie państwa złożonego czyli federacji. Może dojść do tego na skutek przekształcenia państwa unitarnego w państwo złożone(stany zjednoczone ameryki, niemiecka rep. Federalna) . W państwie federalnym obok władzy organów federalnej istnieją organy władzy poszczególnych państw składowych, państw federacyjnych. Zwykle władza federalna skupia się na kompetencjach dotyczących polityki zagranicznej, obronnością kraju, polityki monetarnej- kontroli i  tworzenia pieniądza.

Od państwa federalnego , związkowego odróżnić trzeba konfederacje czyli związek państw. Każde z tych państw ograniczyło wykonywanie własnej suwerenności poprzez  utworzenie wspólnej polityki we własnym obszarze ale jednocześnie nie utworzyły wspólnego organu centralnego- w takim  znaczeniu jak w federacji.

 

MONARCHIA-są to państwa, głową państwa jest dożywotnio jedna osoba  (król, cesarz). Osoba ta jest prawnie wyniesiona ponad  całe społeczeństwo. Monarcha obejmuje władzę w wyniku dziedziczenia. Władza może mieć charakter absolutny (Arabia saudyjska), bądź ograniczony (wielka Brytania)


REPUBLIKA władza najwyższa sprawowana jest przez organ 1-osobowy lub kolegialny ale wyłaniany w drodze powszechnych wyborów. W republice mamy do czynienia  z konkurencją partii politycznych, pluralizm polityczny, prawo wyboru.
W ramach republik występują arystokratyczne i demokratyczne.
Arystokratyczne-prawo wyboru organów władzy państwowej posiada tylko określony krąg obywateli (przywileje, pochodzenie szlacheckie, status majątkowy)
Demokratyczne nie mają tego typu ograniczeń, ogół obywateli ma wpływ na władzę (próg wyborczy)Dodaj swój komentarz
Wszelkie prawa zastrzeżone © Soluma | Wortale tematyczne | mapa witryny | login