rozmiar czcionki A A A
czytano 8358 razy

Nauki pomocnicze

KRYMINOLOGIA- nauka o społecznych przejawach przestępczości . Odpowiada nam na pytania dlaczego popełniono przestępstwo?,  co skłoniło dana osobę do popełnienia przestępstwa, bada się sytuacje społeczną rodzinną,  zawodową i wyciąga wnioski ogólniejsze poprzez porównanie do innych osób, które popełniły przestępstwo.

KRYMINALISTYKA- ta nauka zajmuje się sposobami i metodami popełniania przestępstw, wykrywania przestępstw. Odpowiada na pytanie jak popełniono przestępstwo.

MEDYCYNA SĄDOWA  zajmuje się ofiarami przestępstw odpowiada na pytanie jaki skutek odniosło przestępstwo na ofierze. Jest  to przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu człowieka.

SOCJOLOGIA PRAWA to nauka, która zajmuje się badaniem skuteczności prawa i stosunku ludzi do prawa, poziomu akceptacji prawa przez społeczeństwo. Zajmuje się badaniem świadomości prawnej poprzez znajomość przepisów prawa w świadomości karnej  i zastosowaniem w praktyce.

LOGIKA PRAWNICZA- to nauka, która zajmuje się racjonalnymi rozumowaniami przy analizie tekstów prawnych oraz wnioskowań prawniczych.

NAUKA PRAWA PENITENCJARNEGO- ta nauka zajmuje się zasadami związanymi z wykonaniem kary pozbawienia wolności oraz zasadami oddziaływania  resocjalizacyjnego na sprawcę odbywającego karę pozbawienia wolności . Sprawca ponoszący karę ma zrozumieć i zmienić swoje zapatrywanie na życie.
Dodaj swój komentarz
Wszelkie prawa zastrzeżone © Soluma | Wortale tematyczne | mapa witryny | login