rozmiar czcionki A A A
czytano 16753 razy

Prawoznawstwo

To nauka o państwie i prawie o poglądach na państwo i prawo, ewolucji tych poglądów.
Nauka zestaw twierdzeń i poglądów o otaczającej nas rzeczywistości, sposobach jej poznawania, praktycznego wykorzystania przez człowieka. Nauka formuje twierdzenia prawdziwe, prawdopodobne, bądź twierdzenia, które uznaje się za prawdziwe. Twierdzenie musi być wyjaśnione i umotywowane by można było powiedzieć, że nosi cechę prawdziwości.
Wyróżniamy nauki przyrodnicze (przyroda ożywiona i nieożywiona), i humanistyczne (zajmują się społeczeństwem, prawem, kulturą, obyczajami,  przeszłością, relacjami międzyludzkimi, i niespołecznymi , religią, nauki prawne).
Prawoznawstwo składa się z III działów:
I TEORIA PRAWA I PAŃSTWA
II NAUKI HISTORYCZNE PRAWNE
III DOGMATYKA PRAWNA


I TEORIA PRAWA I PAŃSTWA nauka teoretyczna, poglądy na państwo i prawo, która  nie dotyczy konkretnego państwa i konkretnych przepisów prawa, a jest to spojrzenie oderwane od tego . O teorii państwa i prawa mówi się też, że jest to  filozofia państwa i prawa.  Ta nauka  zajmuję się tymi zjawiskami społecznymi państwem i prawem w sposób globalny i nie odnosi się nie tylko do teraźniejszości, ale także do przeszłości. A więc komentuje się z pojęcia globalnego jak te dwie instytucje przedstawiają się na przestrzeni dziejów. Teoria państwa i prawa formuje zasady właściwe dla każdego państwa i prawa i bada przez to ich cechy , prawidłowości, zasady w oparciu o które państwo i prawo funkcjonuje . Jest to  nauka abstrakcyjna w tym znaczeniu , że nie dotyczy konkretnych rozwiązań regulujących obie instytucje Państwo i Prawo. A odnosi się do obu tych instytucji , które funkcjonują na całym świecie.
II NAUKI HISTORYCZNE PRAWNE
Historiapaństwa i prawa
Historia doktryn politycznych
Nauka prawa rzymskiego
Teoria Państwa i prawa – nauka, która zajmuje się przeszłością, powstaniem, rozwojem, zmianami, przekształceniami na przestrzeni wieków. Dzieli się ją na powszechną historię państwa i prawa- rozwój historyczny p i p na świecie i historię państwa i prawa danego kraju.
Historia doktryn politycznych i prawnych ta nauka zajmuje  ewolucja poglądów, ocen na temat państwa i prawa. Jak ta te obie instytucje zapatrywali  się, jakie mieli poglądy: filozofowie, humaniści, prawnicy. Nauka ta mówi nam czy i jaki wpływ na rozwój państwa i prawa miały owe poglądy. Historia doktryn politycznych i prawnych może zajmować się –wycinkiem- jak przedstawiał się sytuacja w danym czasie, w danym kraju, na danym kontynencie. Pojęcie terytorialne lub czasowe.
Nauka prawa rzymskiego zajmuje się wyjaśnianiem , genezą poszczególnych instytucji  prawnych, które funkcjonowały w prawie rzymskim.
Polskie prawo cywilne wyrasta z prawa rzymskiego.
III DOGMATYKA PRAWNA  zajmuje się prawem aktualnie obowiązującym w konkretnym państwie  czyli prawem wewnętrznym  bądź zajmuje się prawem obowiązującym w stosunkach między państwami a więc prawem międzynarodowym. Dogmatyka prawna związana jest z pojęciem gałęzie prawa, ponieważ prawo krajowe tworzone jest przez gąszcze przepisów . Systematyka ma dążyć do tego by materie x i materie y były w kolejnych grupach np. prawo cywilne, -stosunki cywilno prawne, prawo administracyjne –prawo finansowe, podatkowe.Dodaj swój komentarz
Wszelkie prawa zastrzeżone © Soluma | Wortale tematyczne | mapa witryny | login