rozmiar czcionki A A A
czytano 7222 razy

rynek i zasady zachowań rynkowych

Rynek jest formą poziomych więzi między  różnymi  podmiotami gospodarczymi i konsumenckimi próbującymi kupić i sprzedać towar (Nasiłowski)
Rynek to proces samo korygujący  w ramach którego kupujący i sprzedający określają ceny i ilość dóbr które mają być kupione i sprzedane (McKenzi)

Rynek jako regulator procesów gospodarczych
-ustalenie cen towarów poprzez grę popytu i sprzedaży
-cena jest parametrem umożliwiającym podmiotom gospodarczym prowadzenie poprawnego rachunku ekonomicznego
-rachunek ekonomiczny warunkuje racjonalne rozdysponowanie zasobów (alokacja)dopasowanie struktury produkcji do struktury zapotrzebowania
Rynek doskonały:
-rozproszenie (atomizacja) po stronie popytu i podaży  -Cena jest parametrem wewnętrznym-
-brak barier wejścia na rynek
-przejrzystość  ( transparencja)
-jednorodność  dóbr
CZYSTY MONOPOL
Jedyne przedsiębiorstwo (dostawca) mające wyłączność zbytu i produkcji jakiegoś towaru (nie posiadającego nawet zbliżonych substytutów). Ustala rozmiary podaży i cenę , pełny ceno dawca też musi uwzględnić uwarunkowania popytowe i podażowe.
POPYT  zapotrzebowanie na dane dobro za które nabywcy są gotowi zapłacić określona cenę ( w określonym czasie) i dysponują do tego odpowiednią sumą dochodów pieniężnych. Jest to popyt efektywny.

 Dodaj swój komentarz
Wszelkie prawa zastrzeżone © Soluma | Wortale tematyczne | mapa witryny | login