rozmiar czcionki A A A
czytano 4914 razy

Zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem to proces ściśle związany z podstawowymi uwarunkowaniami egzystencji ludzkiej. Reguluje go czas zegarowy, biologiczny i jednakowa hierarchia potrzeb człowieka. Czas jaki mamy do zagospodarowania jest w miarę stały dla wszystkich i wcale nie jest go tak dużo, jak może sie pozornie wydawać. Czas jest pożytkiem ograniczonym w formacie ilościowym, który co więcej nie daje się cofnąć, składować, nie można go kupić, zwielokrotnić, nie daje się niczym zastąpić i nieustannie upływa. Największym problemem ludzi jest marnowanie czasu. Istnieją dwie podstawowe grupy uwarunkowań marnotrawstwa czasu.

Pierwsza grupa to uwarunkowania wewnętrzne, czyli czynniki uzależnione od człowieka w tym trzy najważniejsze: brak przemyśleń nad sobą oraz brak uzmysłowienia sobie przemijania czasu; brak wiedzy na temat zarządzania czasem; cechy osobowościowe człowieka.

Druga grupa to uwarunkowania zewnętrzne: czynniki niezależne od człowieka.

Marnotrawstwo czasu, które w większości sytuacji jest skutkiem indywidualnych cech człowieka, które sprawiają, że człowiek nie potrafi fachowo działać to jest skutecznie, efektywnie, bezbłędnie i szybko. W konsekwencji człowiek nie osiąga celów, niezależnie od włożonego wysiłku i przeznaczonego na to czasu. Logiczną konsekwencją tego jest połowiczne wykonanie zadań jak również konieczność wprowadzania poprawek i uzupełnień. Do cech sprzyjających marnowaniu czasu zaliczyć można: brak wiedzy, brak doświadczenia, brak motywacji, brak asertywności, niezdyscyplinowanie, niepunktualność, brak porządku, niesystematyczność, brak talentów organizacyjnych, niedbalstwo, flegmatyczność, słaba komunikatywność, gadatliwość, brak ambicji. Większość to cechy ściśle związane z osobowością człowieka, a więc bardzo odporna na zmiany. Można temu przeciwdziałać przez eliminację lub przekształcenia poprzez przyjecie innego modelu psychicznego lub też odpowiednio zaprogramowane szkolenia.

Druga grupa to czynniki zewnętrzne. Wśród nich wymienić można: drogę do pracy, różnego typu zebrania, kolejki w sklepach i urzędach, telefony i wizyty akwizytorów czy niespodziewanych petentów, przeszkody w pracy płynące z otoczenia (zgiełk, gwar), potrzeba czytania prasy codziennej i fachowej, konieczność oglądania audycji telewizyjnych, awarie urządzeń, instalacji, zasilania, niepunktualność interesantów czy znajomych, tłok uliczny itd.

Wyłączając niezależne czynniki zewnętrzne, które jednak zawsze trzeba wziąć pod uwagę przy zarządzaniu czasem, daje się zauważyć, że marnotrawstwo czasu w większości przypadków wynika z faktu, iż człowiek nie działa świadomie a jego postępowanie jest przypadkowe lub kieruje nim w stopniu niedostatecznym. Ogólnie rzecz biorąc większość ludzi nie potrafi racjonalnie gospodarować czasem własnym.

 

Bibliografia

   1. David Fontana z jęz. ang. przeł. Emil Mizgalski, PWN, Warszawa, 1999, ISBN 830112847X, str. 29-35
   2. Antoszkiewicz Jan, POLTEX, Warszawa, 2000, ISBN 8386890886, str. 171-172

 

źródło: wikipedia.pl
Tekst udostępniany na licencji Creative CommonsDodaj swój komentarz
Wszelkie prawa zastrzeżone © Soluma | Wortale tematyczne | mapa witryny | login