rozmiar czcionki A A A
czytano 16685 razy

Urzędy Naczelne i Centralne

Prezes Rady Ministrów

    * Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
    * Agencja Wywiadu
    * Centralne Biuro Antykorupcyjne
    * Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
    * Centrum Badania Opinii Społecznej
    * Główny Urząd Statystyczny
    * Komisja Nadzoru Finansowego
    * Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
    * Polska Akademia Nauk
    * Polski Komitet Normalizacyjny
    * Rada do Spraw Uchodźców
    * Rządowe Centrum Legislacji
    * Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
    * Urząd Zamówień Publicznych
    * Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
    * Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ministerstwo Finansów

    * Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    * Centrum Kształcenia Kadr Skarbowości
    * Generalny Inspektor Informacji Finansowej
    * Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej i dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej
    * Komitet Standardów Rachunkowości
    * Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA
    * Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
    * Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Kadr Resortu Finansów
    * Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy "Bałtyk" w Jastrzebiej Górze
    * Szef Służby Celnej i dyrektorzy izb i Urzędów celnych
    * Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
    * Dyrektorzy izb skarbowych oraz naczelnicy urzędów skarbowych

Ministerstwo Gospodarki

    * Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
    * Główny Urząd Miar
    * Urząd Regulacji Energetyki
    * Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
    * Agencja Rezerw Materiałowych
    * Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości
    * Polskie Centrum Akredytacji
    * Polska Organizacja Turystyczna
    * Urząd Dozoru Technicznego
    * Główny Instytut Górnictwa
    * Ośrodek Studiów Wschodnich
    * Morski Instytut Rybacki

Ministerstwo Infrastruktury

    * Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
    * Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
    * Główny Inspektorat Transportu Drogowego
    * Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
    * Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
    * Urząd Komunikacji Elektronicznej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

    * Biblioteka Narodowa
    * Generalny Konserwator Zabytków
    * Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
    * Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
    * Polski Instytut Sztuki Filmowej
    * Rada Ochrony Pamięci Walk i Meczeństwa

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

    * NASK - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
    * OPI - Ośrodek Przetwarzania Informacji

Ministerstwo Obrony Narodowej

    * Agencja Mienia Wojskowego
    * Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
    * Akademia Obrony Narodowej
    * Batalion Przeciwepidemiczny
    * Biuro Infrastruktury Specjalnej
    * Biuro Inwestycji Łączności
    * Biuro Konwentu Dziekanów
    * Biuro Wojskowego Dozoru Technicznego
    * Centrala Wojskowe Misje Pokojowe
    * Centralna Biblioteka Wojskowa
    * Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
    * Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
    * Centralny Ośrodek Analizy Skażeń
    * Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii
    * Centrum Informacyjne MON
    * Centrum Informatyki i Łaczności Obrony Narodowej
    * Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych
    * Dom Emeryta Wojskowego
    * Dom Wojska Polskiego
    * Dom Wydawniczy BELLONA
    * Dowództwo Garnizonu Warszawa
    * Dowództwo Marynarki Wojennej
    * Dowództwo Operacyjne
    * Pomorski Okręg Wojskowy
    * Dowództwo Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu
    * Dowództwo Wojsk Lądowych
    * Drukarnia Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
    * Dyżurna Służba Operacyjna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
    * Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe
    * Inspektorat Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Lotów w Poznaniu
    * Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
    * Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
    * Naczelna Prokuratura Wojskowa
    * Oddział Zabezpieczenia Ministerstwa Obrony Narodowej
    * Ordynariat Polowy wraz z podleglymi jednostkami organizacyjnymi
    * Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu
    * Polski Kontyngent Wojskowy w Islamskim Państwie Afganistanu
    * Polski Kontyngent Wojskowy w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNIFIL) w Republice Libanskiej
    * Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Bylej Jugoslowianskiej Republice Macedonii, Republice Albanii i Republice Bosni i Hercegowiny
    * Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Rozdzielajaco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNDOF) w Syryjskiej Republice Arabskiej
    * Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Stabilizujacych w Republice Bosni i Hercegowiny, w Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Bylej Jugoslowianskiej Republice Macedonii i Republice Albanii
    * Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku
    * Polski Zespół Łacznikowy przy Dowództwie Komponentu Sił Lądowych NATO (JSRC CENT), Heidelberg, Niemcy
    * Polski Zespół Łacznikowy przy Dowództwie Komponentu Sił Powietrznych NATO (ACC HQ NORTH), Ramstein, Niemcy
    * Polski Zespół Łacznikowy przy Dowództwie Sił Sojuszniczych (JFC HQ NORTH), Brunssum, Holandia
    * Polski Zespół Łacznikowy przy JHQ NORTHEAST z siedziba w Karup, Dania
    * Polskie Narodowe Przedstawicielstwo Lacznikowe przy Strategicznym Dowództwie Transformacji (HQ SACT) - Norfolk
    * Polskie Narodowe Przedstawicielstwo Wojskowe przy Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Europie (SHAPE) z siedziba w Mons, Belgia
    * Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Pólnocnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, Bruksela, Belgia
    * Redakcja Czasopism Wojskowych
    * Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego
    * Stocznia Marynarki Wojennej
    * Stołeczny Zarząd Infrastruktury
    * Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk
    * Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
    * Szkoła Podoficerska Służb Medycznych
    * Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
    * Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Toruniu
    * Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
    * Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu
    * Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
    * Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
    * Wojskowa Drukarnia
    * Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy
    * Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Elblągu
    * Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gdyni
    * Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Koszalinie
    * Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Krakowie
    * Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Lublinie
    * Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Łodzi
    * Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Olsztynie
    * Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Poznaniu
    * Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie
    * Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie
    * Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu
    * Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Zielonej Górze
    * Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie
    * Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu
    * Wojskowa Wytwórnia Pieczęci
    * Wojskowe Biuro Badań Historycznych
    * Wojskowe Biuro Badań Socjologicznych
    * Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami
    * Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej
    * Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
    * Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe
    * Wojskowe Zakłady Elektroniczne
    * Wojskowe Zakłady Graficzne
    * Wojskowe Zakłady Inżynieryjne w Dęblinie
    * Wojskowe Zakłady Kartograficzne
    * Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A. w Siemianowicach Śląskich
    * Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Nr 5
    * Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Nr 2
    * Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
    * Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego
    * Wojskowy Instytut Łączności
    * Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
    * Wojskowy Instytut Medyczny
    * Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
    * Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej
    * Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
    * Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej
    * Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej
    * Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie
    * Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu
    * Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
    * Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
    * Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
    * Zakład Systemów Jakości i Zarządzania
    * Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
    * Dowództwo Sił Powietrznych w Warszawie
    * Biuro Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

    * Ochotnicze Hufce Pracy
    * Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
    * Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

    * Agencja Nieruchomości Rolnych
    * Agencja Nieruchomości Rolnych - Biuro Prezesa
    * Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
    * Agencja Rynku Rolnego
    * Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego
    * Centralne Laboratorium Chłodnictwa
    * Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego
    * Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
    * Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych w Łodzi
    * Centrum Doradztwa Rolniczego
    * Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykulów Rolno-Spożywczych
    * Główny Inspektor Ochrony Roslin i Nasiennictwa
    * Główny Lekarz Weterynarii
    * Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
    * Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
    * Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
    * Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
    * Instytut Maszyn Spożywczych
    * Instytut Melioracji i Użytków Zielonych
    * Instytut Mleczarstwa
    * Instytut Ochrony Roślin
    * Instytut Przemysłu Cukrowniczego
    * Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego
    * Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich
    * Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
    * Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
    * Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
    * Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka
    * Instytut Zootechniki
    * Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
    * Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
    * Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
    * Polski Klub Wyścigów Konnych
    * Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
    * Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego
    * Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni
    * Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie
    * Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

Ministerstwo Skarbu Państwa

    * Agencja Nieruchomości Rolnych
    * Polska Agencja Prasowa S.A.
    * Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
    * Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

Ministerstwo Sportu i Turystyki

    * Centralny Ośrodek Sportu
    * Instytut Sportu
    * Polska Organizacja Turystyczna
    * Instytut Turystyki w Warszawie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

    * Biuro Ochrony Rządu
    * Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
    * Centrum Personalizacji Dokumentów
    * Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
    * Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
    * Instytut Technicznych Wyrobów Włókienniczych "Moratex" w Łodzi
    * Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
    * Komendant Główny Policji
    * Komendant Główny Straży Granicznej
    * Mazurska Służba Ratownicza
    * Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
    * Szef Obrony Cywilnej Kraju
    * Szkoła Główna Służby Pożarniczej
    * Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
    * Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
    * Wyższa Szkoła Policji
    * Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
    * Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
    * Szef Urzędu do spraw Cudzoziemców
    * Główny Geodeta Kraju

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

    * Dom Dzieci Pracowników Służby Zagranicznej
    * Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
    * Instytut Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego
    * Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
    * Instytuty Polskie (20)
    * Konsulaty Rzeczypospolitej Polskiej (139)
    * Konsulaty Generalne Rzeczypospolitej Polskiej (47)
    * Stałe Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej (7)
    * Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej (96)
    * Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Ministerstwo Sprawiedliwości

    * Prokuratura Krajowa
    * Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
    * Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna
    * Centralny Zarząd Służby Więziennej

Ministerstwo Środowiska

    * Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - Wrocław
    * Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - Warszawa
    * Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - Szczecin
    * Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - Poznań
    * Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - Kraków
    * Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - Gliwice
    * Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - Gdański
    * Parki Narodowe (23)
    * Państwowy Instytut Geologiczny
    * Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe"
    * Państwowa Agencja Atomistyki
    * Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
    * Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
    * Instytut Ochrony Środowiska
    * Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
    * Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
    * Instytut Badawczy Leśnictwa
    * Główny Konserwator Przyrody
    * Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
    * Główny Geolog Kraju
    * Centrum Informacji o Środowisku
    * Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
    * Biuro Nasiennictwa Leśnego
    * Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
    * Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Ministerstwo Zdrowia

    * Akademie Medyczne (7)
    * Główny Inspektor Sanitarny
    * Główny Inspektor Farmaceutyczny
    * Inspektor do spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
    * Narodowy Fundusz Zdrowia
    * Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (21)Dodaj swój komentarz

administracja

Wszelkie prawa zastrzeżone © Soluma | Wortale tematyczne | mapa witryny | login