rozmiar czcionki A A A
czytano 15466 razy

Służba Cywilna

Z dniem 24 marca br. weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Uchyliła ona ustawę z 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej oraz ustawę z 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych.


Rolą służby cywilnej jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania aparatu administracyjnego państwa, niezależnie od sytuacji politycznej i zmian rządów. Sprawność taką mogą zapewnić odpowiednie kadry - kompetentni urzędnicy, profesjonaliści rzetelnie i bezstronnie wykonujący swoje obowiązki. Przynależność do służby cywilnej to sprawa prestiżowa, to wyróżnienie, a status prawny i finansowy urzędnika powinny być gwarancją jego bezstronności, rzetelności i przestrzegania prawa.

Każdy ma szansę wstąpienia do korpusu służby cywilnej. W celu zapewnienia wysokiej jakości kadr, przyszli członkowie korpusu muszą przejść procedurę kwalifikacyjną, która wyłoni najlepszych - profesjonalistów, fachowców w swoich dziedzinach, mających predyspozycje do pracy w administracji, rzetelnych, lojalnych wobec państwa i życzliwych dla obywatela.

Z myślą o wszystkich zainteresowanych, bądź związanych zawodowo z administracją rządową, działa Centrum Informacyjne Służby Cywilnej.

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 14.45 można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące rodzajów usług i zakresu kompetencji poszczególnych urzędów, a także informacji o zasadach podejmowania pracy i możliwościach rozwoju zawodowego w służbie cywilnej, postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej, a także o projektach unijnych realizowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów a współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.4. SPO RZL – Wzmocnienie Zdolności Administracyjnych.

Na miejscu istnieje możliwość uzyskania materiałów informacyjnych, a także odpowiedzi na dodatkowe pytania związane z funkcjonowaniem służby cywilnej w Polsce.

Adres:
Centrum Informacyjne Służby Cywilnej
Al. J. Ch. Szucha 2/4
00–582 Warszawa
tel: (022) 694 76 14
e-mail: centrum@kprm.gov.pl

internet: www.dsc.kprm.gov.pl

źródło: http://www.kprm.gov.pl/s.php?id=2287


Dodaj swój komentarz

administracja

Wszelkie prawa zastrzeżone © Soluma | Wortale tematyczne | mapa witryny | login