rozmiar czcionki A A A
czytano 38337 razy

Administracja niezespolona

Administracja niezespolona w Polsce jest częścią administracji rządowej w terenie. W przeciwieństwie do administracji zespolonej nie jest podległa wojewodzie tylko bezpośrednio centralnym organom administracji, tak jak to jest w przypadku urzędu skarbowego, czy urzędu celnego. Organami administracji niezespolonej są terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi, a także kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej na obszarze województwa. Ustanowienie tych organów może następować wyłącznie w drodze ustawy, jeżeli jest to uzasadnione ogólnopaństwowym charakterem wykonywanych zadań lub terytorialnym zasięgiem działania przekraczającym obszar jednego województwa.


Aktualny wykaz organów administracji niezespolonej określony został w załączniku do ustawy o administracji rządowej w województwie Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 577.

Organy administracji niezespolonej:

    * Dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień
    * Dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej
    * Dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych
    * Dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar
    * Dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy obwodowych urzędów probierczych
    * Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej
    * Dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych,
    * Dyrektorzy urzędów morskich
    * Dyrektorzy urzędów statystycznych
    * Dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej
    * Komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej,
    * Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego
    * państwowi inspektorzy sanitarni
    * powiatowi oraz graniczni lekarze weterynarii
    * regionalni dyrektorzy ochrony środowiska

 

źródło: wikipedia.pl
Tekst udostępniany na licencji Creative CommonsDodaj swój komentarz

administracja

Wszelkie prawa zastrzeżone © Soluma | Wortale tematyczne | mapa witryny | login